Att korsa ekvatorn

När ekvatorn korsas hålls en traditionell ceremoni. Det är en ritual från flåden, och från början var det menat som ett test för de erfarna sjömännen för att säkra sig att den nya besättningen var i stånd till att kunna hantera båten och att de skulle bli kvar under en lång tid på havet. Med […]

Läs mer