• Att korsa ekvatorn

    Posted on by admin in Ikke kategoriseret | No Comments

    När ekvatorn korsas hålls en traditionell ceremoni. Det är en ritual från flåden, och från början var det menat som ett test för de erfarna sjömännen för att säkra sig att den nya besättningen var i stånd till att kunna hantera båten och att de skulle bli kvar under en lång tid på havet. Med tiden är ceremonin blivit till en glad fest för både besättning och passagerare ombord på fartyg. Vid korsande av ekvatorn ska alla döpas för att bli krönta i Kung Neptuns rike. Dop av Kung Neptuns När en båt ska korsa ekvatorn, kommer besättningen som redan har korsat ekvatorn (trofasta “shellbacks”) upprätthålla Kung Neptuns Rättssal där besättningen/passagerarna (slimede pollywogs) kommer bli invigda i havets mörka hemligheter. Ritualerna kring dopet kan variera. Det kan vara enkelt, men de flesta föredrar en festlig sammankomst med utklädnad och tillbehör. När linjen är korsad ska alla pollywogs (nybörjare) ställa sig …